KATALOG STRON W SIECI OD 2002 ROKU      PR 5       BL 498K +      CF 51      TF 46

PIT 37 wypełni program do PIT 2020

W naszym kraju dostępnych jest wiele formularzy PIT 2020 / PIT 2021. Znajdziemy ponad 20 dokumentów, które dotyczą różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Jedną z najczęściej składanych przez podatników jest deklaracja PIT 37.
To zeznanie podatkowe PIT 2020 wypełniają pracownicy, zleceniobiorcy i inni, za których zaliczki na podatek dochodowy wylicza i odprowadza płatnik (na przykład zakład pracy, zleceniodawca). Tak, więc deklaracja PIT 37 wypełniana jest, jeśli mamy przychody z wynagrodzeń z tytułu pracy, emerytur lub rent krajowych, zasiłków bądź świadczeń przedemerytalnych, umów zlecenia itp. Wypełniamy go w oparciu o przesłany przez pracodawcę, do końca lutego, druku PIT 11 oraz uwzględniając przysługujące nam ulgi i odpisy od podatku (na przykład rehabilitacyjnej, prorodzinnej).
W przypadku rent lub emerytur, zasiłków bądź świadczeń przedemerytalnych ZUS rozlicza podatnika za niego w oparciu o PIT-40A. Natomiast podatnik ma możliwość przyjąć tenże PIT 40A jako informację na podstawie, której złoży na przykład zeznanie PIT 37.
Osoby, które nie rozliczają się z udziałem płatnika, albo ich przychody są z kilku źródeł, w tym niektóre z nich bez pośrednictwa płatnika - rozliczają z reguły PIT 36.
Bez względu na to, jakie PITy 2020 / PITy 2021 musimy złożyć w Urzędzie Skarbowym, aby łatwo i szybko wykonać rozliczenie podatku warto skorzystać z pomocy oprogramowania. Program do PIT 2020 przeprowadzi nas przez całe rozliczenie wyjaśniając, co należy wpisać, a następnie sam wyliczy nasze zeznanie podatkowe. W ten sposób formularz będzie uzupełniony szybko i poprawnie. Dobry program PIT 2020 umożliwia wypełnić każdy PIT 2020 oraz załączniki i formularze, a gotową e-deklarację prześle drogą elektroniczną do US. Taki program do PIT 2020 jest aktualizowany, tak więc nasz PIT 2020 / PIT 2021 jest wyliczony w oparciu o obowiązujące przepisy księgowo – podatkowe. To sprawia, że nasz PIT 37 2020 jak i inne PITY rozliczymy szybko i łatwo.

Szczegóły strony www.pit-37-2017.pl: