KATALOG STRON W SIECI OD 2002 ROKU      PR 5       BL 498K +      CF 51      TF 46

Upadłość Konsumencka - Kancelaria Syndyka

Upadłość konsumencka to coraz skuteczniejsza instytucja prawa, pozwalająca niewypłacalnym konsumentom pozbyć się ich długów i rozpocząć nowe życie bez zadłużenia. Upadłość konsumencka wprowadzona została w celu przywrócenia do normalnego życia społecznego i zawodowego tych konsumentów, którzy zadłużyli się ponad miarę. Dzięki kolejnym nowelizacjom niemal każdy konsument może już skutecznie starać się o ogłoszenia upadłości konsumenckiej i konsekwentne umorzenie zobowiązań. Umorzenie długów możliwe jest po po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego konsumenckiego i jest w zasadzie obligatoryjne. Sąd może odmówić takiego umorzenia jedynie w szczególnych sytuacjach, gdy konsument świadomie pozbawił się możliwości spłaty, był karany za przestępstwa przeciwko wierzycielom czy też nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w terminie. Nawet jednak w takich sytuacjach, sąd może korzystając z dużej swobody ogłosić upadłość konsumenta i umorzyć jego zobowiązania. Kancelaria Themi, dysponując doświadczonymi syndykami i adwokatami pomaga w sporządzaniu wniosków i innych pism procesowych, jak również reprezentuje dłużników składających wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Szczegóły strony upadlosc-konsumencka.info: