KATALOG STRON W SIECI OD 2002 ROKU      PR 5       BL 498K +      CF 51      TF 46

Antyk, Starożytność

W serwisie znajdziesz wiele unikatowych informacji o antyku. Od sztuki greckiej i rzymskiej, po filozofie (epikureizm, stoicyzm), biografie twórców (Sofokles, Homer, Horacy), opracowania i streszczenia lektur (Antygona, Iliada, Odyseja, Król Edyp) oraz mitów greckich (mit o Dedalu i Ikarze, stworzeniu świata, Odyseuszu, Heraklesie) i rzymskich (porwanie Sabinek, powstanie Rzymu). W sposób szczegółowy omówiono także problematykę Biblii, zarówno Nowego (Ewangelie, Apokalipsa św. Jana) jak i Starego Testamentu (Księga Rodzaju, Księga Hioba). Ciekawym rozwiązaniem jest także wprowadzenie słownika kultury antycznej. W wielu miejscach znajdziesz nawiązania do starożytności w epokach późniejszych, zarówno w sztuce jak i w literaturze.

Szczegóły strony www.starozytnosc.info: