KATALOG STRON W SIECI OD 2002 ROKU      PR 5       BL 498K +      CF 51      TF 46

Społeczna Szkoła w Dąbrowie Górniczej

Społeczne Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Górniczejto placówka oświatowa z długoletnim doświadczniem w edukacji uczniów wybitnie uzdolnionych ale także wymagających specjalnego podejścia. Szkoła oferuje dostosowaną do potrzeb współczesnego ucznia ofertę edukacyjną. Doświadczone grono nauczycieli kładzie nacisk na rozwijanie talentów uczniów. Proponują różnorodne zajęcia rozwijające – twórcze, realizowane w ramach zajęć dodatkowych m. in. : warsztaty przedmiotowe, języki obce, informatyka, zajęcia artystyczne: techniczno – plastyczne, instrumentalne, warsztaty teatralne. W przedszkolu: kulinarne, rytmizujące, gimnastyczne.
W placówce działa Przedszkole, które posiada certyfikat Montessorii i patronat Instytutu Montessori w Łodzi. Wśród propozycji pobudzających wyobraźnię i odkrywanie własnej wrażliwości są teatr, film, koncerty, wystawy, muzea, prelekcje tematyczne. Do oferty zalicza się także wszechstronny rozwój fizyczny: zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie szkoły, piesze wędrówki – rajdy, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, udział w akcjach propagujących aktywny i zdrowy styl życia.

Na terenie społecznego Towarzystwa szkolnego funkcjonuje poradnia psychologiczno – pedagogiczna dla zapewnienia pełnej opieki uczniów.
Zajęcia w szkole i przedszkolu mają chakarter kooedukacyjny.

Szczegóły strony spoleczneszkoly.pl: