KATALOG STRON W SIECI OD 2002 ROKU      PR 5       BL 498K +      CF 51      TF 46

Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach

DPS Mysłowice Dom Pomocy Społecznej przy ul. Reja 54 w Mysłowicach jest całodobowym domem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszczącym się na Śląsku. Adresatami usług świadczonych w placówce są osoby przewlekle psychicznie chore (m. in. schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe). Nadrzędnym celem działalności Domu Pomocy Społecznej jest udzielanie wsparcia osobom mającym znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu w środowisku społecznym. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej polega na prowadzeniu działań wspierająco – aktywizujących ukierunkowanych na nabywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Szczegóły strony dps-myslowice.pl: